Chia sẻ miễn phí tài khoản ChatGPT|Cách sử dụng hiệu quả ChatGPT Free

Tổng hợp và Chia sẻ miễn phí tài khoản ChatGPT Free

  Trong bài viết này có chia sẻ miễn phí tài khoản ChatGPT Free. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự đăng ký sử dụng tài khoản ChatGPT trả phí để trải nghiệm các tính năng cao cấp của nó với giá 20 đô. Để có được tài khoản trả phí giá rẻ, bạn có thể tham gia vào các chương trình khuyến mãi của ChatGPT hoặc tham gia vào các chương trình giới thiệu.  

1. Giới thiệu về ChatGPT,

ChatGPT Free là một công cụ chat dựa trên công nghệ Artificial Intelligence (AI) giúp người dùng có thể trò chuyện với máy tính bằng Tài khoản ChatGPT Free. Nó có thể giúp người dùng tạo ra các cuộc trò chuyện nhanh chóng, để trải nghiệm các trải nghiệm giao tiếp thú vị và đa dạng. ChatGPT Free cũng có thể giúp người dùng tạo ra các bài viết, phản hồi và các trò chuyện phức tạp hơn. Nó cũng có thể giúp người dùng tìm hiểu và định vị các ý tưởng, chủ đề và các trải nghiệm tốt hơn.

2. Cách đăng ký tài khoản ChatGPT Free

Để sử dụng ChatGPT Free, bạn có thể đăng ký trên trang web của nó hoặc có thể đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Twitter. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể sử dụng Tài khoản ChatGPT Free hoặc có thể đăng ký cho một tài khoản trả phí để có được các tính năng nâng cao hơn. Dưới đây là video hướng dẫn đầy đủ và chi tiết cách đăng ký tài khoản ChatGPT Free tại Việt Nam.

 

 

Nếu bạn không muốn tự đăng ký thì hãy bỏ qua và nhận Tài khoản ChatGPT Free ở dưới bài viết này.

3. Các tính năng của ChatGPT Free

ChatGPT Free có rất nhiều tính năng bao gồm:

 • Tạo cuộc trò chuyện bằng AI
 • Tạo các bài viết và phản hồi tự động
 • Gợi ý từ điển và các từ khóa
 • Các công cụ tự động để tạo ra các cuộc trò chuyện đa dạng
 • Các công cụ để tự động tìm kiếm các trải nghiệm tốt hơn
 • Các công cụ để tự động định vị các ý tưởng và chủ đề
 • Các công cụ để tự động theo dõi các cuộc trò chuyện

4. Các cách sử dụng hiệu quả của ChatGPT Free

Có rất nhiều Cách sử dụng hiệu quả ChatGPT Free, bao gồm:

 • Tạo ra các cuộc trò chuyện đa dạng với các công cụ AI của ChatGPT.
 • Tạo ra các bài viết chất lượng cao với công cụ tự động của ChatGPT.
 • Tìm kiếm và định vị các ý tưởng và chủ đề với các công cụ tìm kiếm của ChatGPT.
 • Theo dõi và lưu lại các cuộc trò chuyện với công cụ theo dõi của ChatGPT

5. Chia sẻ miễn phí tài khoản ChatGPT

Lưu ý khi sử dụng: Đây là tài khoản chia sẻ miễn phí nên ngoài bạn ra có thể cũng có người khác đang sử dụng cùng lúc, nếu hệ thống báo Delay thì bạn có thể chờ 1 vài phút rồi tải lại trình duyệt, hoặc đăng nhập vào một tài khoản khác.

 

STTUsernamePassword
1khietvidai@gmail.comkhietvidai
2thuythuvngpt@mail1s.cyouAnonymous@1234
3thantaigcv@mail1s.cyouAnonymous@1234
4thailongctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
5linhlungctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
6huycanzui@mail10p.cyouAnonymous@1234
7thanhphozyu@mail1s.cyouAnonymous@1234
8thongociok@mail1s.cyouAnonymous@1234
9dongauni@mail1s.cyouAnonymous@1234
10huydaivn@mail1s.cyouAnonymous@1234
11khoidongtz@mail1s.cyouAnonymous@1234
12thanhphuocza@mail1s.cyouAnonymous@1234
13whrzienjkfihsex@triots.comiX%n6Mt6*
14xommjvaq@triots.com8oPe2hP@v
15ywbiporkcody@triots.comA^2PR4x8V
16czalfauwcdp@triots.comgK5Y9tB$4
17dkehovjzfbklwio@triots.comb$vTHN8Tg
18qruiobnjsqsuqdm@triots.comdh*5aGaeP
19hsgmhrwke@triots.comg5h@*UM5x
20thgdkhdxmiuddm@triots.com5%sdGAq*7
21qcsirbxjoicpcn@triots.com!cb8vTFha
22ravepkc@triots.com[#s498ypvW]
23movkhnmazdmjo@triots.comsR&dD64@n
24xzowvudjlobkr@triots.comQ*Mqp4zsD
25otqjqoqgayvvt@triots.comY@JnuBr9w
26zlbebkkt@triots.comT$N#m4QZH
27iiutlo@triots.comFGi@rDr86
28uwbdjcwze@triots.comh&bZ5@9PW
29fbuivbxalaiidd@triots.comy$EV5SmE2
30yikipwojz@triots.comZ*&NZen7V
31ulwbxzzwwagmhl@triots.comtoshiro123
32xrtqtyrxfwurrpg@triots.comtoshiro123
33tzaztjttcjsfqg@triots.comtoshiro123
34zukrkpbylwomyjx@triots.comtoshiro123
35iudsrzmej@triots.comtoshiro123
36iysabyxxln@triots.comNz74XY!eD
37chatgpt.xcoder2@gmail.com12345678
38chatgpt.xcoder1@gmail.com12345678
39dth_bkpro_2010@yahoo.comabc123456_
40hammiu2010@gmail.comabc123456_
41linhbkpro2010@gmail.comabc123456_
42zht0000002+w@gmail.comzzxx5589
43zht0000002+q@gmail.comhhiin789
44zht0000002+l@gmail.comhhtt1232
45openai@tego.globaletd*EJN_baw3wqe2urd
46chatgpt@tego.globaldme@xvr6KAR5zaw1yfw
47testchatgpt004@gmail.comdangky_saber
48testopenai003@gmail.comdangky_saber
49testchatgpt002@gmail.comdangky_saber
50testopenai001@gmail.comdangky_saber
51daubotq0123@gmail.comduyduy11
52locmaymo@gmail.comungholocnhe
53phamlocfreechatgpt@gmail.comungholocnhe
54khiethieuqua@gmail.comkhiethieuqua
55chatgpt2@maihuybao.devmaihuybao
56chatgpt3@maihuybao.devmaihuybao
57chatgpt4@maihuybao.devmaihuybao
58chatgpt5@maihuybao.devmaihuybao
59gouflex40@gmail.comdeployiadell22
60joseno2308@gmail.com*josejose*
61tarchis03@gmail.comadriamsfalconett
62m.smigielski2001@gmail.com01290705037PorcupineTree
63zeeshan223742@gmail.comshani.3244
64paolariverospy@gmail.comh1010103030
65mitzubob@gmail.comDalle12!
66iuly07raul05@gmail.comStefymihai2005?
67mihaialex2308@gmail.com23082011
68saulea.s@yahoo.comec%%HS5H?v3DhA&
69chngalvin30@gmail.comChng747822
70mofc1903@gmail.commofc0147
71danny.petrigal@gmail.comdannybobo2010
72sadettinsenol0606@gmail.comKAMUguv0
73lucianoparavati@hotmail.com48547689
74udaykumar.anil111@gmail.comuday@1RAGA
75cg16spyop@gmail.comJAIBGMIii11
76aryanh205@gmail.comaryanh13826
77abuzerceylann@gmail.com7TgYL6y$j.HtTb*
78yyedek19@gmail.comnWY62Kvn1999
79shabbaros346@gmail.comPhaser3100
80leewencoln.maina@students.jkuat.ac.keqwerty66ghi
81jorgedavidmorenoantonio@gmail.com5101959
82glennisagani88@gmail.comawesomedude
83elibustose@gmail.comIslapuna@2030
84nlado49@gmail.comquockhang3006
85nunyzale@teleg.eu20202020
86jenishtamang702@gmail.comJenish_Tam
87yanisbouzghi599@gmail.comwyqgot-pyjgyg-3bukSu
88italobulnes@gmail.comvirtualhn
89correo.aloe@gmail.cominternet4508
90Ahmedyassine2002@gmail.comAhMeD.10012002
91vinaycreation78@gmail.commafiakid247
92ha.n.s.ki.tk.it@gmail.comha.n.s.ki.tk.it
93evergreenmehak@gmail.com12345678
94lenzhenys@gmail.comE1s2a3m4s5m6dalle
95contact.essghaier@gmail.com852852Aa
96geecheneei@hotmail.com01012009gG
97seankanishov@gmail.comKxxi7x11!
98bartvador@duck.comKatelyn010*
99daniconchev@gmail.comdani_123
100nafizhossain321@gmail.comA,h9cnPEaC8.GE4
101amanda0410d@gmail.com!Sleep000well
102emiliocornejoxxx@gmail.comrag2312312313
103cornejoemilio092@gmail.comcyspack0312
104yimaztayfun007@gmail.com11111997
105matheobeucler@gmail.comMath2008?
106charles.roubiere@gmail.com777cccr81a
107koketsolekau86@gmail.comBonoloK2#
108ignamuma@gmail.comwaza12456
109sobowaodya@iubridge.com13579abcde24680
110leon.art.official@gmail.compqr34827620
111frankbaves@gmail.comDaniDiosaVosMugrosa
112raskal60hz@gmail.comraskal.exe
113rsparth2004@gmail.comParthleekha1
114rexxepico@gmail.comRomina.exe123
115luna22012001@gmail.comjustinenzunga1
116osmanbegovicevelin3@gmail.comzanimljivsajt
117babi49039@gmail.comBiaabdul764!?
118lazicuros17@gmail.comSlusalice154
119vavesoy581@24rumen.comayus1H@21
120sayed9041971@gmail.comShaoni118109#
121dyardler309@outlook.comAludyarxdr99
122aremama227@gmail.comFer3544@@#
123sanjidashrestta8989@gmail.comshrestta8986
124Jamalalserhan77@gmail.comJamal2006
125j365030@gmail.comJRuma@123
126j365030@gmail.comJuma@1992
127gonzalomontero980@gmail.comXDgonchiotaku88
128infotechjohncv@gmail.comopenai_GPT-3
129ronald9cz@gmail.comsistemas
130solsilvana@gmail.comcronos6832
131martirproducciones@gmail.comMARTIR681976
132daniel.gongora@udea.edu.coDanielgg28
133kavindakusal517@gmail.com123kusal
134hmezher336@gmail.comhadidalle2
135hmezher336@gmail.comHadidalle336
136vhspirit@gmail.comAlayli27
137nickstevenortiz@gmail.compinguino
13830ahmed3020@gmail.comm123456789E@
139kedubonheur2000@gmail.comjasminake123*
140claudiol.graciano@gmail.comLcg@84146516
141vihugo.qs@hotmail.com38898524
142fenix200620@gmail.comMiguel1593.
143gsykesb@gmail.comgenesisypascual
144itzmrshahab320@gmail.comMRshahab320..@@
145strawberrylazyparty@gmail.comjiongrz123
146sto4151@amdyes.asiaRthdnib5281867
147kdyowrlivgbjnp@metalunits.comHonda@342
148falocej134@hoxds.comHonda@23
149shahmeerhassan115@gmail.com54267890
150shahmeerhassan155@gmail.com54267890
151patrynia_20@wp.plMyszka129
1523919168@gmail.comajoy551360
153aleckfe@gmail.comRx,3Z5YM5xqTPfG
154mrmiaomiao@sohu.comliang520
155dstiven940@gmail.comdavid g 123
156emerson151004@gmail.com3145277666
157janowskialeksander@wp.plPerzyny42
158mauriav01@gmail.com$1989alex
159demetrisfides@hotmail.com.AuY2&,YFRrRhy8
160quiros.savik@gmail.comsavicita82
161ron0ryan1@gmail.comA12345678b###
162andradejhoel62@gmail.comjhoel2004
163lalward.mag@gmail.comsilversherry
164ahmedmostafa142004@gmail.com1229004551
165mahmdgamng@gmail.com@@@312far3on
166Geeezey@gmail.comy = onetwo12345
167jonesjese001@gmail.comonetwo12345
168boodygamer1232@gmail.comBDBD1232

 

Xem thêm: Hướng Dẫn kiếm tiền Google Admob bằng cách xuất bản Mobile App