Bảng giá

Khám phá 6 tháng

Bạn có 1 ứng dụng trên cả iOS và Android

Thanh toán 6 tháng

 
 
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file .APK/.AAB (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

199.000 đ / tháng

Cơ bản

Bạn có 3 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 
 
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

269.000 đ / tháng

Chuyên nghiệp

Bạn có 10 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 

 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file Studio (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

599.000 đ / tháng

Nâng cao

Bạn có 20 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 
 
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

999.000 đ / tháng

Đại lý

Bạn có 50 ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 
 
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

1.699.000 đ / tháng

Đối tác chiến lược

Bạn có thể bán lại không hạn chế ứng dụng trên cả iOS và Android.

Thanh toán hàng năm

 
 
 • Không hạn chế giao diện và Module
 • Tải về và sở hữu mã nguồn iOS – Android
 • Tạo tự động file .APK (Android) và .IPA (iOS)
 • Không giới hạn lượt tải
 • Thông báo đẩy không giới hạn
 • Kiếm tiền với Quảng cáo Google AdMob
 • Xuất bản với tài khoản Google Play của bạn
 • Xuất bản với tài khoản Apple Store của bạn
 • Lưu trữ miễn phí tại Cloud toàn cầu
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 

2.699.000 đ / tháng